Hakkımızda

QIRIX AMED’DE SİSTEMİN KIRILDIĞI İNSANDIR…

Qırıxlar Diyarbakır’ın bol dikenli gülleridir. Qırıxlar Diyarbakır’ın asi ve marjinal gençleridir.

Qirix Nedir:

Diyarbakır’ın, bıçkın, külhanbeyi, işi gücü olmayan, saf kürt delikanlılarıdır. okunuşu gırtlaktan vurgulu kırık gibidir.

Qırıxlar, nev i şahsına münhasır kişilerdir. rakı içer, esrar çeker, avare avare dolanırlar. tesbih ve sator*ları en önemli aksesuarlarıdır. bir de peşleri sıra pervane oldukları, ama bir kere bile konuşmadıkları dawa*ları vardır. sator genelde takip edilen dawaya biri yan gözle baktığında ortaya çıkar.

loading...

Qırıx, aynı zamanda gerçeklerinden esinlenerek çizilen bir karikatür kahramadır. doğan güzel tarafından çizilmiş, önce farklı zamanlarda farklı sıfatlar alan gündem gazetelerinde, daha sonra ise kitap halinde yayınlanmıştır. baş kahramanı qırıx keko’dur. kendisi gibi qırıx olan en yakın arkadaşı çeto, kardeşi junior qırıx kuto, bacısı eyşo, para almaktan gocunduğu ve korktuğu tek adam olan babası, kendisini korumak için yaptıklarıyla karizmasına zarar veren annesi, kürsi*lerinde oturdukları kahvenin sahibi kahveci remezan abe, siyasi abe, feyzo, mahlenin diğer qırıxları ve polislerle özel timlerden oluşan devlet diğer kahramanlardır. bir de dawası leyla vardır, elinde kitap ardında keko ile yürüyen…